Групи

       

Първа "А"група

Ели Станчева-старши учител ДГ  

Николета Александрова -учител ДГ                         

Иванка Ангелова-пом.възпитател

 

Първа "Б"група

Гинка Теанова-старши учител ДГ

Анна Сиракова-учител ДГ                      

Радка Тодева-пом.възпитател 


Втора "А"група  

Цветелина Тодорова - учител ДГ

Галя Бойчева-старши учител ДГ

Марияна Митева-пом.възпитател


Втора"Б"група

Бойка Кръстева-старши учител ДГ           

Надежда Зайкова-учител ДГ

Лиляна Дечева-пом.възпитател

 

 Трета ПГ "А"група

Марийка Алексиева-старши учител ДГ

Саша Ташева-учител ДГ

Ваня Йотова-учител ДГ

Мария Дунчева-пом.възпитател

Трета ПГ"Б"група

Богданка Цветкова-учител ДГ

Мариета Караджова-учител ДГ

Христинка Траева-пом.възпитател

 Четвърта ПГ "А"група

Лили Иванова-старши учител ДГ

Анастасия Димитрова-учител ДГ

Николина Атанасова-пом.възпитател

 Четвърта ПГ"Б"група

Антоанета Василева-старши учител ДГ

Диляна Георгиева-учител ДГ

Доротея Папаризова -пом.възпитател

 

 

 

Четвърта ПГ В "Дъга от мечти"

Елена Атанасова – ст.учител ДГ

Албена Палавурова – учител ДГ

Златка Петрова– пом. възпитател


 

Четвърта ПГ Г "Мики Маус" 

Аница Маркова –  учител ДГ

/Елена Стефанова–  учител ДГ/

Нина Благова– учител ДГ

Христина Анчева – пом. възпитател

 Първа В "Том и Джери"

Пенка Славова –ст.  учител ДГ

Кичка Петрова - ст.  учител ДГ

Магдалена Иливанова - пом. възпитател


Първа Г „Барбарони”

Росица Радойнова - ст.  учител ДГ

Габриела Христoва - учител ДГ

Гергана Хараланова –пом. възпитател

Втора В група „Звездичка”

Мая Петрова –  учител ДГ

Десислава Николова – учител ДГ 

Цветелина Самоукова– пом. възпитател


Втора Г група „Веселушка”

Весела Матеева –старши учител ДГ

Соня Робева – старши учител ДГ

Петранка Калоферова – пом. възпитател

Трета ПГ В „Слънчице”

Милена Георгиева – ст. учител ДГ

Пепа Тосева – учител ДГ

София Патева– пом. възпитател

Трета ПГ  Г  „Мечо Пух”

Елена Гърдева – ст, учител ДГ

/Дора Барачкова - учител ДГ/

Пенка Харитева – ст.учител ДГ

Олга Велева – пом. възпитател