Успешна eTwinning година 2017

   За четвърта година децата от ДГ„Осми март“ участват с  проекти в платформата eTwinning – общността на училищата в Европа. Дейността eTwinning е част от европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ и предлага на педагози от цяла Европа да се включат, за да общуват, да си сътрудничат,  да реализират общи проекти. На тържествена церемония, организирана през м. декември 2017г от Центъра за развитие на човешките ресурси отличени с Национален и Европейски знак за качество са следните международни и национални проекти: „Morphе\'s hide and seek“ /“Криеницата на Мърфи“/ и „Сапунени мехурчета“

  Старши учител Милена Георгиева участва в Годишната eTwinning конференция, която се проведе в края на октомври 2017г в Малта с основен акцент „Да превърнем приобщаването в действие“. В един свят, където приятелството е ценно, учители, училищни ръководители и педагози от цяла Европа демонстрираха, обсъдиха и анализираха колко са важни сприятеляването и изграждането на връзки. Участниците имаха удоволствието да се включат в 52 работни семинара от опитни преподаватели по различни теми в сферата на приобщаването -социално и емоционално обучение, децентрализирани технологии, развиване на междукултурни компетенции в клас, равенство между половете и многообразие в образованието. Това знаково за всички  иТуинъри събитие ще даде тласък за по-нататъшна ползотворна дейност  в детското заведение.