ETWINNING УЧИЛИЩЕ 2018

 ДГ „Осми март“ се удостоява със ЗНАК „ETWINNING УЧИЛИЩЕ“ /от общо 18 училища и 6 детски градини в България/. От 2010 г. детската градина работи по проекти в онлайн платформата eTwinning на Европейската програма ЕРАЗЪМ+ - общност на училищата в Европа, където общуваме, сътрудничим си , развиваме общи проекти и сме част от най-вълнуващата учебна общност в Европа. Това не е само признание за личния успех на отделните учители, но и за целия eTwinning екип в детското заведение.

   1211 европейски учебни заведения  получиха знак „eTwinning училище“ след като преминаха през двата етапа на процеса на кандидатстване. Тази награда е признание  за лидерството им  в сфери като: Дигитална практика, Практика за електронна безопасност, Иновативни и креативни подходи към педагoгиката, Насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала, Насърчаване на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците.

  Знакът „eTwinning училище“ беше въведен през 2017 г., за да оцени и награди участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните eTwinning учители, но и на екипите от учители и училищни ръководители в рамките на същото училище. Процесът на кандидатстване за знака започна през декември 2017 г. и приключи през март 2018 г.

  eTwinning насърчава училищното сътрудничество в Европа посредством Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като осигурява подкрепа, инструменти и услуги на училищата. eTwinning също така предлага възможности за безплатно и непрекъснато онлайн професионално развитие за преподавателите.

  Стартиран през 2005 година като основна дейност на Програмата на Европейската комисия еLearning, eTwinning окончателно беше интегриран към Еразъм+, програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт от 2014 година. Централно звено за координация на дейността се ръководи от Европейската училищна мрежа, (European Schoolnet), международно звено за сътрудничество на 31 европейски Министерства на образованието, което разработва обучения за училища, учители и ученици от цяла Европа. eTwinning се подкрепя на национално ниво от 38 Национални звена за координация.