ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ 2019

ДГ "Осми март" представи два авторски проекта на Конкурс, в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“, организирана от Министерство на околната среда и водите и ПУДООС. Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2019г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора,

Класиран и финансиран е проектът "ЕКО - ЗОНА НА ДЕТСКИТЕ ИГРИ"

/втори адрес бул. "Н. Вапцаров" №80/

  Основните цели на проекта:

1. Да се приобщят децата към идеята за почистване и опазване наприродата.

2. Използване на природните условия за подобряване физическата култура и здравето на децата.

3. Приобщаване на родителите към екологичната идея. 

Дейностите по проекта ще бъдат реализирани в периода май-октомври 2019г.