ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2019

На 11 май 2019г в гр. Пловдив се проведе Национална конференция "Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" . Детска градина "Осми март" сподели своя богат педагогически опит с доклад и презентация на тема "Светът през детските очи", представен от г-жа Ели Грозева, директор на детското заведение и Милена Георгиева, старши учител в група "Слънчице".