" Зеленото утре " 2019


Децата от Втора "Г" група "Веселушка" с учители Соня Робева и Весела Матеева разказаха своята вълшебна зелена приказка, посветена на Деня на Земята...

"Да пазим Земята! Земята красива!

Предай по пътеката доброто сред нас -

заедно правим света ни богат.

С труд и любов се пишат писма,

до " Зеленото утре ", за да има Земя.

"Дръвче на надеждата" дружно садим,

кичим послания и ги редим.

Нашите пъстри, красиви писма -

те ще пазят света!

ГАЛЕРИЯ