ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ 2019

През учебната 2018/2019 година ДГ "Осми март" участва активно в дейности, свързани с продължаваща и надграждаща квалификация на педагогическия екип. Реализирани обучения:

обучение по Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема "С интерес към прогрес";

-обучителен курс, организиран от ORAK academy на тема: "Интерактивни методи на обучение в детската градина";

- участие на педагогически специалисти в надграждащо обучение по БДП

- обучителен курс на тема: "Децата на новото време - умеем ли да комуникираме с тях"