Международен конкурс 2019

На 26 август 2019 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ тържествено бе открит при изключителен интерес за шеста поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Той е организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“ под патронажа на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците“

Участието в Шестия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците - 2019” , донесе на екипа на ДГ "Осми март" заслужени награди:

Специална награда на председателя на Синдиката на българските учители в Категория „Подготвителна група за училище“за:

 -Бойка Кръстева, старши учител, и Надежда Зайкова, учител, за доклад на тема: „Децата са нашето огледало“;

-Елена Атанасова и Албена Палавурова, старши учители, доклад на тема: „Работа с художествената литература“;

-Антоанета Василева, старши учител, и Мариета Караджова, учител, за доклад на тема: „Книга сладкодумна“.

- Награда на Националния дворец на децата получи Светлана Рангелова, старши учител по музика.