МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ АСЕНОВГРАД 2019

В периода 3 - 4 октомври 2019г в гр. Асеновград се проведе IV Международен форум "Класика и иновации в педагогическата практика". Той е организиран от ДГ "Никола Вапцаров" и община Асеновград, в сътрудничество с Тракийски университет, ПУ "Паисий Хилендарски" и ВТУ "Св. св. Кирил и методий". Гости на форума бяха педагози от Турция, Сърбия, Испания. Детска градина "Осми март" сподели своя богат педагогически опит с доклад и презентация на тема "Дейност eTwinning в детската градина", представен от г-жа Ели Грозева, директор на детското заведение и Милена Георгиева, старши учител в група "Слънчице".