ДЕН НА СПОРТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 2019

Ден на спорта в ДГ "Осми март" под наслов 

"Здрави, бързи, силни" зарадва деца, родители и гости! Истинска забава, неописуеми емоции и много радост донесе спортният празник, сътворен от сплотения педагогически екип!