ЕКО ЗОНА НА ДЕТСКИТЕ ИГРИ 2019

 „Еко зона на детските игри“

Успешно реализиран  проект на   ДГ “ОСМИ МАРТ“,    гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“  80 с помощта на ПУДООС и МОСВ в рамките на националната кампанията

"ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2019"

      Цел на проекта:

 Оформяне на привлекателна екологична зона за обучение и игри - територия за наблюдаване, съприкосновение и опазване на  природата. Организиране на среда,  която позволява на децата да опознават природата и да научат стратегии за нейното опазване.    

С безвъзмездната финансова помощ на ПУДООС  и  учители, родители и деца се реализираха следните дейности:

1. „Пролетно освежаване“  -  почистване, облагородяване на дворното пространство и подготвяне на площадка, върху която  да се изгради екокъта;

2. Изграждане на  „Екозона на детските игри“ –   монтиране на   атрактивен детски център за пътешествия, детски масички  с пейки и кошче за разделна събиране на отпадъци. 

3. „Цветята – усмивката на майката природа“ – засаждане на непретенциозни и подходящи за сезона цветни видове, подправки, билки   и храсти пред екокъта.

     Чрез реализиране на проекта се изпълни наша мечта дворното ни пространство да стане прекрасна зелена природна среда за обучение и игра.

     Екипът на ДГ“Осми март“ в дългосрочен аспект ще доразвива проекта с нови учебни форми и допълнителен материал приобщаващ децата към „зелената идея“.

     Привличането на родителите и обществеността към съвместни дейности в детската градина ще изгради интерес у децата към родната природа, грижливо отношение и поемане на лична отговорност към опазването и.

ГАЛЕРИЯ