ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2020

Уважаеми родители,

Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 прие Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020 г. включително в т.ч. преустановените посещенията на децата в детските ясли и детските градини. 

При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно !!!