Децата и природата 2020

Всеки ден децата от Втора "Г" група "Барбарони" се учат да обичат и уважават природата! Със засаждането на прекрасно дръвче в двора на детската градина и отбелязването  на празника Еньовден със засаждането на ароматни билки, екипът на групата изпълни още една от поставените си цели за Екологично възпитание.