НП "Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020

Детска градина "Осми март", кандидатства и спечели финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул Е: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ на стойност 1978, 00лв.

Очакваме изграждане на външна и закупуване на вътрешна подвижна площадка за  обучение по  БДП, оборудване и обравеждане към тях, за двата адреса на детската градина!