НАЦИОНАЛНА ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ "НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО" 2020

НАЦИОНАЛНАТА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО 2020“ се организирана от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма Еразъм+, Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Еврогайдънс център и Национален Евродеск център. Провежда се за девети пореден път и темата е "Споделеното четене". Конференцията се реализира в периода 28. - 31. юли, като всеки от дните включва сесия от два модула.

Богатият педагогически опит на ДГ "Осми март" бе представен от старши учители П. Славова и А. Палавурова с презентации на тема "Буквички вълшебни"" и "Този чуден, приказен свят"