Националния онлайн семинар за професионално развитие "От реалното към виртуалното училище c eTwinning"

 В периода 25. 06. - 30.06 2020г се проведе Национален etwinning онлайн семинар "От реалното към виртуалното училище с etwinning" . С подкрепата на Nss ETwinning Bulgaria бяха представени добри практики от учебни заведения в страната. В Семинара взеха участие 137 директори, учители и студенти от 26 български града, преподаващи в различни образователни нива. Главен учител М. Георгиева и старши учител П. Славова представиха опита на ДГ "Осми март" в създаването и реализацията на intraschool проект "Прозорче към света" в модул: „Електронно учене с eTwinning за най-малките – предизвикателства и успехи“.