Европейски знак за качество по дейност eTwinning

ДГ „Осми март“ за поредна година получи признанието на Националната и Европейската комисия по дейност eTwinning и бе отличена с Национален и Европейски знак за качество. Проектът "ETREE Huggers - 1,2,TREE, Save the TREES with me!" е с екологична тематика, разработен и реализиран в Четвърта ПГ "В" "Слънчице" под ръководството на Милена Георгиева, главен учител в детското заведение. Въпреки, че проектините дейности бяха довършени в необичайните условия на карантина и дистанционно обучение, проектът получи признанието на европейската комисия. 

Сред най-стойностните крайни продукти са електронните книгите, създадени в сътрудничество с останалите партньори на проекта от Гърция, Румъния, Словакия и Чешката република. Най-вълнуващите дейности в проекта са съвместното участие в Европейската седмица на кодирането с игри, създадени от учителите в проекта; засаждане на растения в училищните дворове или детските групи; гостуване на родител в детската група с представяне на интересни начини за отглеждане на растения в домашна обстановка; създаване на детски вариант на "Дървото на Кандински"; определяне възрастта на дърветата по концентричните кръгове на ствола; създаване на училищен календар; виртуална карта; синхронно рисуване на тема "Какъв би бил животът със и без дървета?"; измерване ширината на ствола на дърво с различни мерни единици.