Моят безопасен път до детската градина 2020

На 28.10.2020 г. новата площадка по БДП в ДГ "Осми март" събра детските емоции  в чудесен празник ! Децата от Четвърта ПГ А с учители Галя Бойчева и Анастасия Димитрова показаха уменията си да спазват правилата на уличното движение.
Играта "Едно, две, три - светофарче направи'' изискваше бързина, сръчност и точност при подредбата на цветовете.
В играта "Познай, назови и подреди" бъдещите първокласници дефинираха значението на пътен знак и правилно го поставиха  върху площадката.
Третата игра "Моят безопасен път до детската градина" провокира децата да бъдат в  ролите на  шофьори и  пешеходци. От позиция на ролята да преминат по безопасен път до детската градина.
Игрите в обучителния процес по Безопасност на движението по пътищата са от особена важност за затвърдяване на знанията, упражняване и усъвършенстване на уменията на подрастващите да се движат безопасно в една близка до реалността обстановка.
ГАЛЕРИЯ