VIII Национална Педагогическа конференция Банско 2020

VIII Национална Педагогическа конференция " Добри педагогически практики от присъствено и дистанционно обучение" се проведе в периода 30.10 - 01.11.2020 г. в гр. Банско, организирана от Фондация "Кузманов". Във форума участва ст. учител Албена Палавурова с доклад на тема "Ах, този чуден приказен свят". Споделеният педагогически опит е реализиран в група "Дъга от мечти" в сътрудничество със ст. учител Елена Атанасова. Конференцията е посветена на традиционните и иновативните/ интерактивни добри педагогически практики във всички образователни институции, които са свързани с: повишаване на интереса към образователния процес на децата и учениците, гражданското образование, приобщаващото образование, иновативното/ интерактивното образование и работата с родителите.