V Национална конференция "Архимед и Диоген " 2020

От 30 до 1 ноември 2020г в Гранд хотел „Пловдив“ се проведе Пета национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика с организатор Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“
 
За поредна година гостите и участниците се запознаха с добри педагогически практики в сферата на предучилищното и началното образование.
Богатият педагогически опит на ДГ "Осми март" бе представен от старши учител Соня Робева с доклад и презентация на тема: "Образователна интеграция на деца от предучилищна възраст". Разработката е методическото решение за художествено сливане на междужанровите граници в изобразителните изкуства и литературата;  оригинални идеи, творческа смелост и неочаквани открития чрез развитие на творческите потенциал на децата.