ДЕТСКА ГРАДИНА У ДОМА декември 2020

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната от 30 ноември 2020г, педагогическият екип на ДГ "Осми март" реализира заместващи занимания за поддържане на компетентностите при децата, необходими за личностното им развитие. В затворените групи в социалните медии периодично се предоставят подходящи за възрастта на децата материали, аудиофайлове, видеа, презентации, игри и др., които да поддържат интереса и игровия модел, който децата познават от детската градина!   

Занимания в Четвърта Подготвителна "А" група

ГАЛЕРИЯ


Занимания в Четвърта Подготвителна "Б" група

ГАЛЕРИЯ


Занимания в Трета Подготвителна "А" група

 

ГАЛЕРИЯЗанимания в Трета Подготвителна "Б" група 

ГАЛЕРИЯ

 

Занимания в Трета ПГ В "Том и Джери"

ГАЛЕРИЯЗанимания в Четвърта ПГ Г "Веселушка"

Занимания във Втора "В" група "Дъга от мечти"

ГАЛЕРИЯ


Занимания във Втора "Г" група "Мики Маус"

ГАЛЕРИЯ


Занимания в Първа "Б" група

ГАЛЕРИЯЗанимания в Първа "В" група "Слънчице"

ГАЛЕРИЯ

 

Децата от Четвърта ПГ Г "Веселушка" с учители Соня Робева, Весела Матеева и учител по музика Светлана Рангелова представиха празничен виртуален рецитал "Коледен звън", който тази година бе изпълнен с прекрасни приказки и стихове на класиците от българската литература - Иван Вазов, Асен Разцветников, Дора Габе, Елисавета Багряна и др.  Прозвучаха любими зимни песни на децата, бяха представени картички и колажи, изработени от децата и техните родители.

ГАЛЕРИЯ