Довиждане, детска градина! 2022

Емоционална празнична програма отбеляза изпращането на бъдещите първокласници и сбогуването им с любимата детска градина!
 Децата от Четвърта "А" група с учители Светлана Нешева и Елица Димитрова, Четвърта "Б" група с учители Ани Сиракова и Добромира Димитрова и учител по музика Галя Бойчева, Четвърта "В" група с учители Пенка Славова и Кичка Петрова, Четвърта "Г" група с учители Росица Радойнова и Ралица Дамянова и учител по музика Виктория Иванова с много настроение, усмивки, песни, танци и игри показаха таланта и уменията си на истински творци и достойни възпитаници на ДГ "Осми март"