"Учене през целия живот"

Участие на ПГ-6-А във "Фестивал на ученето през целия живот" . Той е резултат от стартиралия през 2012г. проект за популяризиране на ученето през целия живот.