Дейности над ДОС

         По желание на родителите в детската градина се осигуряват условия за обучение във временни групи по дейности над Държавните образователни стандарти. Учебната програма е хармонично балансирана със заниманията по тези дейности и децата не се преуморяват. Фирмите, с които се работи, са лицензирани за участие и са с висок авторитет сред педагозите на територията на Община Пловдив.
   Преподавателите прилагат иновационни технологии в своята област, учебни игри, многобройни тестове и използват индивидуалния подход към всяко отделно дете. 


                                          

         График на дейностите за учебната 2018/2019г.

                                               

  • адрес: ул."Даме Груев"1


                                                      

                                                  Английски език 

                                             преподавател: М.Царева

 

                                                       вторник: 15:30-16:00ч.

                                                                         16:00-16:30ч.

                                                                         16:30-17:00ч.

                                                                         17:00-17:30ч.

                                                четвъртък: 15:30-16:00ч.

                                                                        16:00-16:30ч.

                                                                        16:30-17:00ч.

                                                                                17:00-17:30ч.

 

 

 

                                                              Футбол  

                                       преподавател: М. Ангелов

                                                               /Иван Пейчев/

                                                   понеделник: 15:30-16:00ч.

                                                                          16:00-16:30ч.

                                                             сряда:  15:30-16:00ч.  

                                                                          16:00-16:30ч.


                                                                      

                                                  Народни танци 

 

                                                        преподавател: Ж. Петкова

 

                                                             вторник: 16:00-16:30ч.                                                                                                                                   четвъртък: 16:00-16:30ч.

 

  •    втори адрес: бул."Никола Вапцаров" 80 

                                                       

                                                      Английски език 

                                             преподавател: Светослава Стоянова

                                                понеделник: 15:30-16:00ч.

                                                                                       16:00-16:30ч.

                                                                     16:30-17:00ч.

                                               

                                                 четвъртък:16:00-16:30ч.

                                                                     16:30-17:00ч 

                                                                      17:00-17:30ч.    

                                                                                  

                                                 Народни танци 

                                    преподавател: Любомира Барбова

                                                             сряда: 16:00-16:30ч.

                                                    16:30-17:00ч.

                                      петък: 15:30-16:00ч.

                                                     16:00-16:30ч.

                                                      

                                     Народни танци и модерен балет 

                                           преподавател: Деница Димова

                                                        вторник: 15:30-16:00ч. 

                                                       четвъртък: 15:30-16:00

 

                                                        

                                            Изобразително изкуство

                                         преподавател: Мина Денева

                                               вторник: 16:15-17:15ч.