Мисия

       Цялостната дейност на детската  градина е огранизирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа.

      Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стумулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата от 3- до 7-годишна възраст.