Образователна програма

   Обучението и възпитанието на децата се извършва по утвърдените от МОН държавни образователни стандарти.

   За индивидуална работа с децата се използват учебни помагала от дидактични програмни системи на издателства "Слово" /"Моливко"/, "Изкуства" /"Аз съм в детската градина"/, "Булвест" /"Моите приказни пътечки"/ и "Просвета" /"Чуден свят"/