Образователна програма

   Обучението и възпитанието на децата се извършва по утвърдените от МОН държавни образователни стандарти.

   За индивидуална работа с децата се използват учебни помагала от дидактични програмни системи на издателства "Бит и техника" /"Златно ключе"/  и  "Булвест" /"Моите приказни пътечки"/