ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

                  

ПРАЗНИЧЕН ПРОЛЕТЕН КАЛЕНДАР 2019

14 март - Празничен концерт "Мама" - Втора "В" група

26 март - Открит момент пред родители - "Нашата Земя" - Втора "Г" група

28 март - Празнична програма "Пролет е дошла" - Първа "Г" група

11 април - Празнична програма "Червената шапчица" - Първа "В" група