Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ГР. ПЛОВДИВ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
06.03.2017 10:48

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
06.03.2017 14:17

ПРОТОКОЛ
06.03.2017 10:48

Съобщение за провеждане на публичен жребий по ОП: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Осми март“, гр. Пловдив в две обособени позиции“
01.03.2017 11:20

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
16.02.2017 11:27

ОБРАЗЕЦ 1
16.02.2017 11:26

ОБРАЗЕЦ 2
16.02.2017 11:26

ОБРАЗЕЦ 3 ОП2
16.02.2017 11:25

ОБРАЗЕЦ 4 ОП1
16.02.2017 11:24

ОБРАЗЕЦ 3 ОП1
16.02.2017 11:25

ОБРАЗЕЦ 4 ОП2
16.02.2017 11:24

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП1
16.02.2017 11:23

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ОП2
16.02.2017 11:23

Връзка към поръчката в сайта на АОП

Офертите ще бъдат отворени на 24.02.2017 год. - 12:30 часа в административната сграда на район "Южен"бул."Македония" 73а.