Документи по чл.263 ал.3 от ЗПУО


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ГР. ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ГР. ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

"ДЕТСТВО ПОД ТЕПЕТАТА" - АВТОРСКА ПРОГРАМА НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ГР. ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ГР. ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ГР. ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ГР. ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ГР. ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
15.09.2023 15:00

ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДГ "ОСМИ МАРТ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
15.09.2023 15:00

АРХИВ 2022/2023
15.09.2023 15:00