Групи

 Екипи по групи за учебната 2023/2024 година

 

Административен адрес: ул. "Даме Груев" №1

Първа "А" група

Цветелина Тодорова - учител ДГ

Добромира Димитрова - учител ДГ 

Христина Колева-пом.възпитател

 

Първа "Б" група

Ивета Маринова - учител ДГ

Христина Анчева - учител ДГ                     

Доротея Папаризова-пом.възпитател 


Трета "А" група

Анастасия Димитрова - учител ДГ

Донка Колева - учител ДГ

Марияна Митева-пом.възпитател


Трета "Б" група

Надежда Зайкова-старши учител ДГ

Бойка Кръстева-старши учител ДГ           

Магдалена Георгиева-пом.възпитател

 

 Четвърта "А"група

Иванка Йотова-учител ДГ

Саша Ташева-старши учител ДГ

Мария Дунчева-пом.възпитател

Четвърта"Б"група

Мариета Караджова-учител Д

Богданка Цветкова-старши учител ДГ

Христинка Траева-пом.възпитател

 Втора "А" група

Светлана Нешева-Косева- ст.учител ДГ

Ивелина Табакова-учител ДГ

/Любомира Вукова - учител ДГ/

Иванка Ангелова-пом.възпитател

Втора"Б" група

Елица Димитрова - учител ДГ

Анна Сиракова - старши учител ДГ

Мая Здравковска -пом.възпитател

 

 

  

Втори адрес:бул. "Никола Вапцаров" №80

Първа В група "Дъга от мечти"

Кичка Петрова – ст.учител ДГ

Албена Палавурова - ст. учител ДГ

Златка Петрова– пом. възпитател


 

Първа Г група"Мики Маус" 

Нина Благова– ст.учител ДГ

Аница Маркова –  ст.учител ДГ

Анелия Чорбаджиева – пом. възпитател

 Втора В група "Том и Джери"

Пенка Славова –ст.  учител ДГ

Ралица Дамянова - учител ДГ

/Ева Велкова - учител ДГ/

Стела Муратева - пом. възпитател

Втора Г група „Барбарони”

Росица Радойнова - ст.  учител ДГ

Габриела Чавдарова - учител ДГ

/Мария Василева - учител ДГ/

Денка Кръстева –пом. възпитател

Трета В група „Звездичка”

Десислава Николова – ст.учител ДГ

Мая Петрова –  учител ДГ

Цветелина Самоукова– пом. възпитател

Трета Г група  „Веселушка”

Весела Матеева –ст. учител ДГ

Соня Робева – ст. учител ДГ

Севдалина Русева – пом. възпитател

Четвърта В група „Слънчице”

Милена Георгиева – гл. учител ДГ

Пепа Тосева – ст. учител ДГ

София Патева– пом. възпитател

Четвърта Г група „Мечо Пух”

Пенка Харитева – ст.учител ДГ

Яна Лазаревич - учител ДГ

Олга Велева – пом. възпитател

 

 


Галя Бойчева - старши учител по музика ДГ /административен адрес/


Виктория Христоваучител по музика ДГ /втори адрес/