Дейности

     

       Основна ценност в дейността на ДГ "Осми март" са децата - разкриването на тeхния потенциал и заложби. Обучението се осъществява от висококвалифициран екип от специалисти на базата на единство на потребностите, интересите и целите.                             

     Разчитаме на активното участие на родителите в живота на детската градина, чрез постоянен диалог, взаимно доверие и подкрепа.