8 Март Арт

  Изкуството заема изключително важно място във формирането на детската личност, развива въображението и естетическия вкус на детето и като цяло подпомага израстването му като щастлива и пълноценна личност.

  Чрез изкуството си осигуряваме възможността да се разбираме по-пълноценно с децата, да ги стимулираме да стават по мислещи, по-чувстващи и разбиращи в съвсем реално пространство.   

   Изкуството, то е важна част от живота на детето Ви. Изкуството стимулира и развива въображението и творческите умения, свързано е и с важните психични процеси: възприятие, образно мислене, внимание и памет. Всяка детска творба отразява усвоения от детето визуален и практически опит, който от своя страна способства за развитието на интелекта. Чрез стимулиране на изобразителните им способности, се обогатява познавателното, интелектуалното и творческото развитие на децата.

  Изобразителното изкуство подпомага за решаването на проблеми и създава селективно-критично  мислене, което засилва общите постижения и успехи в училище. Създава чувство на отговорност за изпълнение на задачи от начало до край. Улеснява вземането на решения и изгражда самоувереност и самодисциплина. Мотивира и ангажира децата в обучението, улеснява разбирането, подобрява комуникацията. Изгражда се също така толерантност към алтернативни гледни точки и различни мнения. Всяка детска творба е очарователно индивидуална.

  „Човек има нужда от красота, а красотата - това е изкуството!”