ЕВРОПЕЙСКИ eTwinning НАГРАДИ 2021

С Първа награда eTwinning 2021 в годишното състезание на електронната платформа бяха отличени децата от група „Слънчице“. Те получиха престижното отличие във възрастова категория до 6 години за участието си в европейския проект „eTreeHuggers: 1,2, Tree … Hug the Trees with me“, реализиран под ръководството на техния учител Милена Георгиева.

Европейската комисия по образование, младеж, спорт и култура и Централното звено за координация по дейност eTwinning провеждат ежегоден конкурс, в който отличават най-добрите международни образователни проекти. 

Проектът е основан и организиран в сътрудничество с гръцкия педагог Марина Захария, дългогодишен партньор в проектната дейност и е реализиран с училища в Гърция и Словакия през учебната 2019-2020 година. Той развива актуалната годишна тема на eTwinning за 2020 г. – „Изменение на климата и екологични предизвикателства“.

Основната цел на проекта бе да се повиши екологичната осведоменост на децата с помощта на информационните и комуникационни технологии. Те бяха мотивирани да изследват ролята, която дърветата играят в живота на хората и да развият екологично съзнание.

Причината за създаването на проекта е истинската история на първите TreeHuggers, жители на малко селце в Индия, които в опита си да предотвратят създаването на дворец в гората на своето село, с риск за живота си защитават дърветата.

Използвайки информационните и комуникационни технологии, децата и учениците правят открития, обменят мнения и чрез съвместни дейности научават интересни факти за характерните представители на флората в различните страни. Организирахме засаждане на растителни видове, а вековните дървета бяха представени на децата като елементи на природното и културното наследство. Педагогическата иновация се крие в популяризирането на дърветата в района на всяко детско и учебно заведение. Друг иновативен елемент беше поддържането на игровия характер на проекта, като се използва образователната роботика като интерактивен инструмент за дигитално обучение.

Това е поредната заслужена награда по пътя на безкрайното ни пътешествие в магичния свят на eTwinning - европейското училище за открития и вълшебства, което ни срещна с много нови приятели извън пределите на нашата Родина и превърна живота ни в детската градина в истинско ПРИКЛЮЧЕНИЕ!