ДЕТСКА ГРАДИНА У ДОМА март 2021

Във връзка с поредното преустановяване на присъствените посещения в детските градини на територията на Република България от 22 март 2021г, педагогическият екип на ДГ "Осми март" реализира заместващи занимания за поддържане на компетентностите при децата, необходими за личностното им развитие. В затворените групи в социалните медии периодично се предоставят подходящи за възрастта на децата материали, аудиофайлове, видеа, презентации, игри и др., които да поддържат интереса и игровия модел, който децата познават от детската градина! 

ГАЛЕРИЯ


 

ГАЛЕРИЯ

 

ГАЛЕРИЯ


ГАЛЕРИЯГАЛЕРИЯ

ГАЛЕРИЯ