ДЕН НА ЗЕМЯТА 2021

С интересни и рзнообразни дейности децата и педагогическият екип на ДГ "Осми март" отбелязват за поредна година 22 април - Международният ден  на Земята. В детската градина вече е създадена традиция за занимания и прояви, свързани с екологично образование и възпитание, опазване на околна среда, рециклиране на отпадъци, грижи за природата. Тази година на темата е отделено специално място в годишния план на институцията. Над 400 деца от всички групи, с помощта на учителите, научават повече за проблемите на нашата планета Земя, за вредата, която някои човешки дейности нанасят на живота, за това, как да използваме различните отпадъци. Правят го по свой начин – с рисунки, забавни игри, изобразителни и приложни дейности, стихчета и песнички. А заедно с родителите почистват двора на детската градина, засаждат цветя, дръвчета, храсти, поставят къщички и хранилки за птици. Целта е децата да обогатят своите знания и умения и да напомнят на възрастните, че светът около нас може да е по-красив и чист само с общата ни грижа и усилия.