Годишни награди на РУО 2021

За поредна година Регионално управление на образованието - Пловдив раздаде награди за постижения на педагогически специалисти и директори през изминалата учебна година. Отличието се присъжда за доказан професионализъм в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците.

Сред наградените с високия приз е старши учител Пенка Славова, един от изявените педагогически специалисти на ДГ "Осми март", доказали в годините своята отдаденост на професията и децата.