НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО" 2021

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО 2021“ се организира от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята на Национална агенция по Програма Еразъм+, Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Еврогайдънс център и Национален Евродеск център. Темата на поредното издание на събитието е "Съхранените думи". Конференцията се реализира в периода 28 - 30 юли в гр. Пловдив.

След официалната част, г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на ЦРЧР поздрави участниците и им пожела нови и вдъхновяващи възможности да обменят опит и идеи. 
Амбицията на Конференцията е да се постигне запазване на тенденцията за повишаване на насочеността към четенето и книгата.

Богатият педагогически опит на ДГ "Осми март" бе представен от старши учители Е. Гърдева и А. Палавурова с презентации на тема "Къщичка на вълшебните думи"" и "Ти можеш ли така?"