NATIONAL GREEN EVENT 2021

 

Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национално звено за координация по дейност eTwinning, България, както и на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ и национална Евродеск точка, проведе в периода 18.08.2021г. – 20.08.2021г. тематично Зелено събитие в град Сандански.

            Събитието „National GREEN EVENT“  беше насочено към Европейския зелен пакт и особено актуалната зелена тема – Екологичните проблеми и предизвикателствата пред планетата. В този контекст то бе ориентирано към организации, работещи по eTwinning проекти, по проекти, финансирани от Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, и съответно към представители на различни общности – учители, преподаватели, директори на училища и детски градини, представители на организации, работещи в младежкия сектор, студенти и университетски преподаватели, ангажирани в работата си с посочената тема.

Участници от всички образователни сектори  споделиха успешни зелени практики и добър опит, представиха свои наградени проекти, както и отлични финални продукти. Бяха представени наградените по време на Годишната eTwinning конференция на 2020 и 2021г. eTwinning проекти, разработени на екологична тема. Събитието бе открито от кмета на община Сандански – Атанас Стоянов.

Ели Грозева  - директор и Милена Георгиева - главен учител в детското заведение участваха с презентация, представяща богатия педагогически опит с екологична тематика на ДГ "Осми март" и награденият с Първа награда  проект „eTreeHuggers: 1,2, Tree … Hug the Trees with me“ в годишния конкурс на eTwinning 2021