МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС НА СБУ 2021

На 26 август 2021 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ тържествено бе открит за осма поредна година форум, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование. Той е организиран от Синдиката на българските учители с подкрепата на СОК „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“. Семинарът е заключителна част от едноименния конкурс, организиран по идея на СБУ, който тази година бе на тема: „"Развитието на техическото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации"

За пореден път педагози от ДГ "Осми март" получиха заслужени награди:

Специална награда на председателя на Синдиката на българските учители в Категория „Подготвителна група за училище“: Аница Маркова - старши учител, Нина Благова - старши учител, Светлана Рангелова - старши учител по музика;

- Награда на Националния дворец на децата получи Албена Палавурова, старши учител. 

-Награда на издателство Клет - АНУБИС и БУЛВЕСТ 2000 заслужиха Елена Гърдева и Пенка Харитева  - старши учители в група "Мечо Пух".