ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО 2021


Европейската седмица на програмирането е инициатива, насочена към гражданите, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин. Усвояването на програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации.

ДГ "Осми март" традиционно участва в европейската седмица на програмирането със забавни игрови мероприятия.

Децата от Втора В група "Слънчице" усвояват знания за бинарния /двоичен / код за програмиране в забавна игрова форма. Чрез този код  компютрите "говорят" и представят информация /букви, цифри, снимки/, която се състои от различни комбинации от 0 и 1. Децата се ориентират в квадратна мрежа и оцветяват квадратчета с отбелязана "единица". Така откриват скритите картинки.

Опитайте и Вие! 

 


Втора "Г" група "Мечо Пух" с учител Е. Гърдева упражняват кодиращи дейности "без екран". Тези занимания имат за цел да създадат основа за бъдещо обучение в компютърните науки, като комбинират умения за креативност с умения за логично мислене. Една от тези забавни дейности е "Dance with me!" - "програмираме" децата да изпълняват определени движения с показване на специален знак. Да се забавляваме заедно!

 

Децата от Четвърта "Г" група "Барбарони" с учител Р. Дамянова се забавляват с “Графично чертане по клетки”. С тези интересни задачи се развива вниманието и способността на децата да различават посоките: дясно-ляво, надолу- нагоре. Детето се научава да чертае точна линия и да брои. След края на чертането върху листа се появява фигура.