Международна конференция "Зелен Еразъм" 2022

  От 18 до 19 май 2022г в гр. Сандански се проведе  международна конференция „Зелен Еразъм“ с участието на представители на училищни институции и неправителствени организации от България и Северна Македония, които споделиха интересни и полезни екологични практики. Събитието бе председателствано от Михаил  Балабанов, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси и Марко Георгиевски - директор на Националната агенция за европейски образователни програми и мобилност на Северна Македония.

Ели Грозева  - директор и Милена Георгиева - главен учител в детското заведение участваха с презентация, представяща богатия педагогически опит с екологична тематика на ДГ "Осми март" и награденият eTwinning проект "The BeeTwinners"