Обучение за директори на ДГ 2022

   В периода 25-27 юли 2022 г. в  Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти се проведе обучение на директори на детски градини на тема „Управление на образователната институция в условията на криза“. ДГ "Осми март" бе представена от г-жа Ели Грозева - директор на детското заведение.