НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО" 2022

В периода 27 – 30 юли 2022г. Център за развитие на човешките ресурси проведе в района на Рилската Света Обител 11-то издание на Националната конференция „Насърчаване на четенето“ на тема „Книгата като спасение“.

Събитието бе открито от г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на Националната агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“. 

В Конференцията се включиха 77 участници от цялата страна – учители, библиотекари, университетски преподаватели, читалищни дейци, писатели, научни работници и др., избрани след участие в конкурс. Участниците в събитието представиха своя опит и добри практики за усъвършенстване на грамотността, насърчаване на четенето и поддържане на внимание у децата и младите хора към книгите и словото. Съдържателният педагогически опит на ДГ "Осми март" бе представен от главен учител М. Георгиева и старши учител А. Палавурова с презентация на тема "Прозорче към света".