МЕЖДУНАРОДЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНКУРС 2022

От 26 до 31 август 2022 г. за девета поредна година СБУ проведе в к.к. Албена емблематичния си форум-семинар, посветен на дейностите по интереси в системата на предучилищното и училищното образование, под патронажа на МОН, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“. Събитието бе заключителна част от ежегодния едноименен международен конкурс за учители, който тази година е на тема „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“.

Богатата палитра от педагогически иновации на ДГ "Осми март" заслужи Специална награда на Издателство КЛЕТ България и бе представена от старши учител Албена Палавурова.