ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ 2022

По инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург, от 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември.
Представлявани от 46-те държави членки на Съвета на Европа, 700 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа. 

ДГ "Осми март" традиционно отбелязва Европейският ден на езиците със занимателни педагогически ситуации, които имат за цел да представят на подрастващите спецификата в звученето на европейските езици и идеята, че с думите можем да направим света по-добър, по-топъл, по-сърдечен.

Децата от Първа "Б" група активно възприемат различното звучене на "вълшебната думичка Благодаря" на различните езици .


Децата от Трета "В" група създадоха "Слънчице на приятелството" и научиха наименованието на небесното светило на различни езици. Децата от Четвърта "А" група изработиха табло с лястовички, на които е написана думата "Благодаря" на различни езици.