ГОРСКО УЧИЛИЩЕ 2022

ДГ "Осми март" участва активно в Конкурс за детска рисунка на тема "Горското училище", организиран от интернет сайт "Мега Мама" и Издателство "Фют" . Грамоти за участие и отлично представяне получиха: Ева Кралева от Първа "Б" група с учители А. Сиракова и Е. Димитрова, Втора "А" група с учители А. Димитрова и В Юналган, Трета "Б"група с учители М. Караджова и Б. Цветкова и Четвърта "А" група с учители Д. Димитрова и Ц. Тодорова.