СПОРТЪТ И ИГРИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 2022

Спортен празник огласи дворните пространства и спортните площадки на ДГ "Осми март". Бързи, смели и сръчни децата се състезаваха и показаха завидни спортни умения. Празникът бе изпълнен с детски усмивки и добро настроение.  Създадените условия за положително и емоционално отношение към спортните игри на открито, успешно реализираха емоционалност и приемственост във възпитанието, обучението и социализацията на децата.