МОЯТ ЛЮБИМ СЕЗОН 2022

Продължава активното участие на ДГ "Осми март" в Конкурси за детска рисунка, организирани от интернет сайт "Мега Мама" и Издателство "Фют". Грамоти за участие и отлично представяне в Конкурс на тема "Моят любим сезон  получиха: Елена Ванчева от Първа "Б" група, с учители А. Сиракова и Е.Димитрова, Втора "А" група с учители А. Димитрова и В. Юналган, Четвтрта "А" група с учители Д. Димитрова и Цв. Тодорова