НОВА ПЛОЩАДКА ПО БДП 2022

Нова площадка по Безопасност на движението ще посреща децата в ДГ „Осми март“- втори адрес. Тя е изградена с финансиране по Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“, част от „Общинска образователна програма за периода 2020-2022г“ .
За оформянето на площадката са използвани специални бои за пътна маркировка, което е гаранция за устойчивостта на проекта във времето.
На нея са обозначени в умален размер улици със съответната хоризонтална маркировка за преминаване на пешеходци и автомобили, кръстовища и велоалеи.
Целта е чрез симулиране на реална пътна обстановка в защитена среда в двора на детското заведение, децата да придобият практически умения за безопасно поведение в пътната среда.