ДОВИЖДАНЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА 2023

По традиция с емоционални празнични представления ДГ "Осми март" отбелязва изпращането на бъдещите първокласници и сбогуването им с любимата детска градина!
 Децата от Четвърта "А" група с учители Ц. Тодорова и Д. Димитрова, Четвърта "Б" група с учители И, Маринова и Х. Анчева и учител по музика Г. Бойчева, Четвърта "В" група с учители Е. Атанасова и А. Палавурова, Четвърта "Г" група с учители А. Маркова и Н. Благова и учител по музика В. Христова с много настроение, усмивки, песни, танци и игри показаха таланта и уменията си на истински творци и достойни възпитаници на Детска градина "Осми март".